Kiểm định Kỹ thuật an toàn Thiết bị chịu áp lực

Giấy chứng nhận số 187/QĐ-ATLĐ ngày 10 tháng 6 năm 2016 về việc đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động; Danh mục các máy móc thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động được kiểm định:

- Nồi hơi các loại;

- Nồi gia nhiệt dầu;

- Hệ thống đường ống dẫn hơi nước, nước nóng cấp I và cấp II có đường kính ngoài từ 50 mm trở lên;

- Các bình chịu áp lực có áp suất làm việc định mức cao hơn 0,7 bar;

- Bể (xi téc) và thùng dùng để chứa, chuyên chở khí hóa lỏng hoặc các chất lỏng có áp suất làm việc cao hơn 0,7 bar;

- Các loại chai dùng để chứa, chuyên chở khí nén, khí hóa lỏng, khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG), khí hòa tan có áp suất làm việc cao hơn 0,7 bar;

- Hệ thống đường ống dẫn khí đốt cố định, trừ đường ống dẫn khí đốt trên biển; Hệ thống đường ống dẫn khí y tế;

- Hệ thống lạnh các loại, trừ hệ thống lạnh có môi chất làm việc bằng nước, không khí, hệ thống lạnh có môi chất nạp vào nhỏ hơn 5 kg;

- Hệ thống điều chế, nạp khí, khí hóa lỏng, khí hòa tan;