Chứng nhận Hợp Quy Thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động

Đánh giá và cấp chứng nhận hợp quy sản phẩm, hàng hóa thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội theo Quyết định số 203/QĐ-ATLĐ ngày 13/6/2016.

Danh sách sản phẩm hàng hóa được chỉ định chứng nhận hợp quy:

- Nồi hơi, bình chịu áp lực (bao gồm chai dùng để chứa, chuyên chở khí nén, khí hóa lỏng, khí hòa tan có áp suất làm việc cao hơn 0,7 bar);

- Thiết bị nâng;

- Thang máy điện;

- Thiết bị bảo vệ đường hô hấp - Bộ lọc bụi;

- Ống cách điện có chứa bọt và sào cách điện dạng đặc;

- Giày hoặc ủng cách điện;

- Găng tay cách điện.